Nye antenner til LA6YR

Prototypen på ny antenne til LA6YR er nå testet. Denne vil bli brukt som mottagerantenne, antenne til sending lages helt lik. Antennene er kun en enkel dipol.

Siste: antenne nr 2 er ferdig, den er teleskopisk og avstembar.

Prøveoppkobling vil vi prøve å få på plass i mai.

UHF repeaterantenne

Program-tips !

Sjekk denne linken: http://www.ngenlog.com/

nGenLog is back...

Next generation FREE logging software for radio amateurs.
Just register an account. Old members can still log in with same credentials.

Features

 

 • Logbook
 • Advanced QSL management
 • ClubLog
 • SWL
 • ADIF import and export
 • LoTW import and export
 • Worldmap (Gray Line etc)
 • Radio remote control
 • Rotor remote control (PstRotator)
 • DX Cluster
 • Custom bandplans
 • Printing of QSL cards
 • Exporting of lists
 • QRZ and HamCall
 • Statistics

73 de LB5OA Kai Vidar

Formannens hjørne, april

Vi er fortsatt plaget av vannlekasje inn i lokalet vårt når det er kraftig regnvær, samt invasjon av sukkermaur. Det siste er det allerede tatt aksjon mot.

Full story »

Ukens tips !

Usikker på klokke-systemet ?

Sjekk denne:  http://www.la3f.no/dx/worldclock.htm

73 de LB5OA Kai Vidar

Medlemsmøte LA1G onsdag 2/4-2014: WinLink v/ LA9ZMA Torkel.

Tilstede:   LA1DNA Hallvar, LA2JZ Gisle, LA2YG Georg, LA3BT Svein, LA4DFA Hallvard, LA4NM Harald, LB5OA Kai vidar, LA8IY Øystein, LA9YPA Robert, La9ZMA Torkel.

LA9ZMA Torkel demonstrerte WinLink via HF i samarbeid med LA2NT Sigmund, LA4KL Terje og LA5WTA Steinar i Larvik.

73 de LB5OA Kai Vidar

Tandberg Sølvsuper 12 selges

Tandberg Sølvsuper 12 til salgs til høystbydende.
Startpris kr 200.- fritt hentet på Geiteryggen, Skien eller Stathelle.
Bud mottas på epostadresse: la1g@la1g.com eller via kommentarfeltet "Send feedback" som finnes på første linje under overskriften.
Har du ikke callsign oppgi da budet, navn og adresse.
Navnet oppgis ikke på nettsiden, bare budet.
Budrunden avsluttes den 16. april 2014
Radioapparatet er overhalt og alle funksjoner er testet OK.
Merk at denne radioen har en grammofoninngang både for magnetisk og ceramisk pickup, gamle LP'er gjenoppstår i sin fulle toneglans.

Tandberg Sølvsuper 12 i fin stand

Bud:
17.mars kr 200
2.april kr 250